070-402 59 34 | anders.malmqvist@anmaq.com

mallar

Word

från ANMAQ sedan 2002


Anlita ANMAQ som ditt företags leverantör av Wordmallar!


Wordmall

ANMAQ i Stockholm skapar Wordmallar - till exempel brevmall, offertmall, fakturamall - som följer ditt företags grafiska profil. Genom att ha en bra uppsättning Wordmallar på ett företag kan mycket tid sparas för medarbetarna. Då ett Worddokument skapas baserat på en Wordmall kan stora delar av ifyllandet av dokumentet automatiseras via ett smart utformat startformulär. Mallen kan också konstrueras så att den har utplacerade så kallade kontroller i löptexten. När användarna sedan arbetar i ett dokument baserat på mallen kan de enkelt via ett tangenttryck "hoppa mellan" de ställen som ska fyllas i.


ANMAQ, en erfaren leverantör av Wordmallar och andra Officemallar


Wordmall

ANMAQ levererar sedan 2002 Wordmallar till både stora och små kunder. Bland kunderna märks Volkswagen, Strängbetong och Aon. Du kan självfallet också beställa företagsmallar i Excel och PowerPoint från ANMAQ. ANMAQ kan hjälpa dig med nästan allt inom Microsoft 365 och Power BI.


Vad är Wordmallar?


Wordmall

Wordmallar används för att inte gång på gång behöva skapa Worddokument från grunden. Wordmallar innehåller ofta fördefinierade sidlayouter, teckensnitt, marginaler, stilar - och företagets logotyp.


När man använder en Wordmall skapas ett nytt Worddokument baserat på aktuell Wordmall. En professionellt utformad Wordmall hämtar ofta vid skapandet av det nya dokumentet in användarspecifika data i dokumentet. Detta görs i många fall via ett formulär som visas då en viss Wordmall valts. I formuläret har användarna normalt möjlighet att fylla i vissa data - och andra data i formuläret läses in från en datakälla. Datakällan är ofta datorns register, Active Directory eller en textfil som placerats på så sätt att den är åtkomlig oavsett vilken företagsdator användaren arbetar vid.