070-402 59 34 | anders.malmqvist@anmaq.com

Wordmallar

Olika typer av WordmallarTyper av Wordmallar

ANMAQ erbjuder alla typer av Wordmallar. Wordmall med inledande visning av formulär är en mycket effektiv variant då man kan låta data från formuläret skrivas in på flera olika ställen i det resulterande dokumentet. Wordmall med ifyllbara fält som användaren snabbt kan förflytta sig mellan med ett tangenttryck är också en populär variant och den kan förstås kombineras med den först nämnda varianten.


En väl genomtänkt Wordmall kan också konverteras till ett ifyllbart pdf-formulär.


ANMAQ erbjuder även Wordmallar som smidigt hämtar data från Excel, till exempel en tabell, som infogas i det resulterande dokumentet.


Extra menyflik som förenklar användarnas val av Wordmall


menyflik

Ett problem på många företag är att användarna uppfattar det som krångligt att använda Wordmallar. Det blir då lätt så att användarna återanvänder gamla dokument utifrån vilka de skapar nya. Självfallet är det olyckligt då gamla skrivningar menat för en annan kund ibland råkar ligga kvar i det ny Worddokumentet.


En bra lösning på detta är att låta utveckla en lösning där Wordmallarna finns valbara från en extra menyflik i Word. På så sätt blir mallarna mer lättillgängliga för användarna och ett naturligt val. ANMAQ utvecklar så kallade Wordtillägg som gör att sådana extra menyflikar visas vid användning av Word.